ZASADY REKRUTACJI DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Jesteś tu: Strona główna » ZASADY REKRUTACJI DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

Russów, 28.02.2016 r.

 

 

INFORMACJA

o ponownym zapisaniu dziecka do klasy I lub II

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 35).

● Art. 9 ust. 1 dzieci urodzone w roku 2009, które w roku szkolnym 2015/2016 rozpoczęły naukę w klasie I szkoły podstawowej, na wniosek rodziców, złożony w terminie do dnia 31 marca 2016 r., mogą w roku szkolnym 2016/2017 kontynuować naukę  w klasie I szkoły podstawowej.

● Art. 9 ust. 4 dziecko, którego rodzice złożyli wniosek, o którym mowa w ust. 1, w roku szkolnym 2015/2016 kontynuuje naukę w klasie I szkoły podstawowej,  z tym że w tym roku szkolnym nie podlega ono klasyfikacji rocznej i promowaniu  do klasy II szkoły podstawowej oraz nie otrzymuje świadectwa szkolnego promocyjnego.

● Art. 11. 1. Dzieci urodzone w I połowie 2008 r., które w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczają do klasy II szkoły podstawowej, na wniosek rodziców, złożony w terminie do dnia 31 marca 2016 r., mogą w roku szkolnym 2016/2017 kontynuować naukę w klasie II szkoły podstawowej.

● Dziecko, którego rodzice złożyli wniosek, o którym mowa w ust. 1, w roku szkolnym 2015/2016 kontynuuje naukę w klasie II szkoły podstawowej, z tym że w tym roku szkolnym nie podlega ono klasyfikacji rocznej i promowaniu do klasy III szkoły podstawowej oraz nie otrzymuje świadectwa szkolnego promocyjnego.

 

Oznacza to, że dla dzieci, które poszły do szkoły w roku szkolnym 2014/2015 lub 2015/2016 jako sześciolatki istnieje możliwość ponownego zapisania  do klasy I lub II (obowiązująca jedynie w roku szkolnym 2015/2016 oraz 2016/2017).

 

Klasa I

- Dzieci urodzone w 2009 r., które są już w klasie I  w roku szkolnym 2015/2016, będą

mogły na wniosek rodziców – ponownie kontynuować naukę w pierwszej klasie w roku szkolnym 2016/2017.

- Dziecko powtarzające klasę w tym roku szkolnym nie podlega klasyfikacji rocznej ani promocji do klasy programowo wyższej i nie otrzymuje świadectwa.

 

 Klasy II

 - Dzieci urodzone w  I połowie 2008 r., które w roku szkolnym 2015/2016 są w klasie II, będą mogły na wniosek rodziców w roku szkolnym 2016/2017 ponownie kontynuować  naukę w klasie II.

- Dziecko powtarzające klasę w tym roku szkolnym nie podlega klasyfikacji rocznej ani promocji do klasy programowo wyższej i nie otrzymuje świadectwa.

 

 Procedura (klasy I i II)

- Rodzic ubiegający się o powtarzanie przez dziecko klasy I lub II  winien  złożyć do31 marca  2016 r.  stosowny wniosek do dyrektora szkoły, do której dziecko uczęszcza.

- Formularz wniosku jest do pobrania w szkole lub na stronie internetowej( stanowi załącznik do niniejszej informacji).

Jeżeli rodzice zdecydują, że ich dziecko będzie kontynuować naukę w dotychczasowej

klasie w szkole, do której uczęszcza, nie ma potrzeby podejmowania jakichkolwiek działań.

 

 

Dorota Sobczak

dyrektor szkoły

Wniosek o powtarzanie klasy w załączniku


Pliki do pobrania